Mentovics Éva: Újévi jókívánság

Ballag már az öregedő,
megfáradt Esztend
ő,
vele tart a sok-sok gyermek;
mind a tizenkett
ő.

Van, ki tarka virághaját
lenge copfba fogva,
lombot rázva, avart hintve,
mások fogvacogva.

Hálát adva a sok jóért,
siratva a rosszat,
fogadkozva, hogy jöv
őre
még szebb évet hoznak.

Sorba állnak mindahányan…
Január az élen,
s imádkoznak, hogy ölükbe
sok boldogság férjen.

S ne csak derű, egészség is,
b
őség elegendő.
Így köszöntsön minden házhoz
be az Új Esztend
ő!

--------------------------------------------------------

Aranyosi Ervin:
Óév búcsúztató, újév váró

Ismét egy év véget ért,tovaszállt!
Hálás vagyok mindenért,
ami volt, ami várt!

Tanultam új dolgokat,
eleget,
voltam búsabb – boldogabb,
ami épp lehetett!

Ebből áll az életem,
s folytatom,
vágyaimat éltetem,
fel soha nem adom!

 Nem mondok le semmiről,
ami szép,
a lemondás álmot öl,
a szívem tépi szét.

Utamon tovább megyek,
bármi vár,
közben szívvel szeretek,
s örömöm rám talál!

Vidítok bús lelkeket,
s nevetek,
s jobbá válok veletek,
amikor szeretek.

Jön az új év, s fogadom,
ami vár,
járjunk a jó oldalon,
s t
űnjön el a sivár!

Jövőre is veletek
legyen szép!
Kívánok jó emberek
jobb sorsot, szerencsét!

--------------------------------------------------------

Istentől megáldott,békés,boldog és megelégedett 2021-et kíván minden
kedves  Tagjának és Barátjának

 az Erasmus Akadémia

--------------------------------------------------------

Áldott Karácsonyt, békés, boldog Újesztendőt kíván minden kedves tagjának és barátjának az Erasmus Akadémia


Kép: bozeni dóm mellékoltára

Óhaj

Keletről nyugat felé
suttogó enyhe szélben

teret hódít a reggel.
Nem tart már soká,
  tiszta ízű fényben 
érkezése pillanatára vár,
szürke fellegen át
parányi rést nyit a Remény.
Van-e még folyópart,
tisztásban virágözön,
tárt kapun túli vágy,

sima út, patyolat eszme,
lélekjászolban szalmaágy,
hol a lét könnyű szárnyán
álomra szenderedne?

Mélyről érkezik a kérdés.
Ki másra tartozna ez a sok talány?
Most, hogy a választásnak súlya van?
Most, hogy a válasz értékesebb mint valaha?

                                                                                  Schultheis Éva

----------------------------------------------

Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink !

Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az Erasmus Akadémia „Nagyjainak“ temetésén részt vettek, sírjukra virágot és koszorút helyeztek és természetesen azoknak is, akik lélekben imájukkal utolsó útjukra elkísérték őket és nemcsak a gyászoló család, hanem az Akadémia fájdalmában is osztoztak.

Adja Isten, hogy onnan fentről is „Tündöklő Csillagai“ maradhassanak mindannyiunk számára, akikre egy életen át büszkék lehetünk!!!

Köszönjük, hogy VOLTAK Nekünk és Magyar Nemzetünknek!

Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent Nevében!

Emlékük örökre élni fog szívünkben!

Trencsényi János    Gál Zsófia      Dávid Melinda

tiszteletbeli elnök       alelnök         jegyző

----------------------------------------------

Benczúr-Ürmössy Gábor temetésén készült felvételek:

Dr. Ritter Lajos temetésén készült felvételek:

----------------------------------------------

    Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink !

 

 

        Szívünk mély fájdalmával, de a Jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor, az Erasmus-Akadémia Elnöke súlyos betegség után elhunyt.

        Családjával együtt gyászolunk.

      Egyesületünket 2016-tól nagy sikerrel vezette. Segítőivel végzett szervező munkájának eredménye,– a számos színvonalas előadás és kirándulás –, mindannyiunk szellemi épülésére szolgált, illetve közösségünket erősítette. A célját összefoglalóan az alapszabályunk egy mondatával írhatjuk le talán leginkább:

      a keresztény szellemiség ápolása, népünk, kultúránk,
      valamint egyházaink tudásuk általi szolgálata …

Különösen emlékezetes marad két általa szervezett ünnepi rendezvényünk:

·        Az 1956-os forradalom 50-ik évfordulójának a ünnepe.
          
ERAK_56-os Ünnepség_2016 pdf.
         Az erről készült film - két részletben - itt található:
           https://youtu.be/MAjy68jQzPo     
           https://youtu.be/4vl8ppCuMUY
 

·        10 éves az ERASMUS-Akadémia (2019. nov.)
Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor - Tíz ösztönző esztendő pdf.

Figyelemre méltóak az Erasmus-rendezvényeken tartott előadásai is, melyek szintén megtalálhatóak a honlapunkon, az "Eddigi előadások anyagai" oldalon:

·        Dr. Benczúr-Ürmössy_Gábor - Benczúr Gyula vallásos képei 2010-04-28 pdf.

·        Marosi Benczúr - Világegyetem Titkai 2018.Jun.27. pdf.

Továbbá, részben a kirándulásokhoz kapcsolódóan a „Beszámolók kirándulásokról / Fotóalbum” oldalon:

·        Dr.Benczúr-Ürmössy Gábor - Az augsburgi csata pdf.

·        Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor - Mátyás királyhoz pdf.

·        Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor - A Duna eltűnése pdf
 

·        Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor - A Rákóczi est margójára pdf.

 

   Emlékét örökre megőrizzük!

       Nyugodjék békében!

 

         Isten Veled, Gábor!

 Köszönjük, hogy voltál nekünk!

 

Dr. Trencséni János             Gál Zsófia                 Dávid Melinda

 tiszteletbeli elnök                 alelnök                       jegyző


----------------------------------------------

Dr. Ritter Lajos András orvos és költő, alapító elnökünk, az Erasmus-Kör „spiritus rektora”, 2020. november 14-én rövid, de súlyos betegség után elhunyt.

Széles és mély szellemi hátterét szépen tükrözik az Erasmus-rendezvényeken tartott előadásai, melyek honlapunkon is megtalálhatók az "Eddigi előadások anyagai" oldalakon:

2009. 10. 28. Ki volt Rotterdami Erasmus?

2010. 6. 30. A modern molekuláris sejtbiológia bioetikai problémái

2012.  4. 25. felolvasói est és teológiai továbbképző kísérlet a szépirodalom nyelvén Szent-Gály Kata gondolataival

2015. 11. 25 Isten kezében, felolvasói est vallásos témájú költeményeiből

  Ezeket szépen kiegészítik verses-kötetei.


--- Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében! ---

----------------------------------------------

Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink,

a koronavírus járvány akadályoz minket abban, hogy találkozóinkat a szokásos rendszerességgel és formában tartsuk.
De készülünk rá, hogy - akár más formában - továbbra is érdekes előadásokat tartsunk.
Időnként látogassátok a honlapunkat, amelyen ezeket az előadásokat majd időben bejelentjük!

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy  Dr. Tempfli Imre plébánosnak, aki számos értékes előadással is támogatta körünket, nyugdíjba vonulása alkalmából az Erasmus Akadémia minden tagja nevében a legjobbakat,
jó egészséget kívánjunk. Reméljük, hogy továbbra is - előadóként, hozzászólóként - találkozóinkon viszontlátjuk.

Stuttgart, 2020. aug. 1.

Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor, elnök - Gál Zsófia, alelnök -
Dávid Melinda, jegyző/pénztáros -
Dr. Trencséni János, tiszteletbeli elnök, tanácsadó