2018-es előadások, nyilvános rendezvényeink
-------------------------------------------------------------------------------------------

Novemberi nyilvános rendezvényünk

 

Vasárnap, 2018. november 4-én, 16 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, August-Stäfflestr.30.

November 4. vasárnapra esik, mint akkor 1956-ban. Mi, akik megéltük minden porcikánkkal emlékezünk. Szentmisénk a katolikus szertartás szerint 15:00 órakor a szokott helyen a Bruder Klaus templomban. Az agape keretében jól ismert vendégünk, Dr. Kubassek János igazgató úr tartott a témához kapcsolódó előadást. 

Az előadás címe: AZ 1956-OS FORRADALOM EMIGRÁNS MAGYAR TUDÓSAI  ÖT VILÁGRÉSZEN, A SARKKÖRTŐL AZ EGYENLÍTŐIG

Előadó: Dr. Kubassek János/ Érd

Az előadás összefoglalása:
Az előadó utazásai során számos kiváló magyar tudóssal találkozott. Sorsuk közös vonása, hogy az 1956-os magyar forradalomban játszott szerepük miatt kényszerültek hazájuk elhagyására. Akad köztük geográfus, geológus, kőolajkutató, orientalista, régész, térképész, irodalmár, agrármérnök- halászati szakértő, akik valamennyien sikeres életpályát mondhatnak magukénak - a Sarkkörtől az Egyenlítőig. A lappföldi tundrától a gaboni őserdőkig, a perzsiai sivatagoktól a monszun öntözte Thaiföldig és a Fülöp-szigetekig mindenütt eredményesen kutattak, publikáltak, őrizték a szabadság szellemét, és a legmostohább, extrém földrajzi környezetben is alkotásaikkal bizonyították, mire képes az ember, ha nem bilincsekben kell élnie az életét. Új hazájukban elismerték teljesítményeiket s könyveik nemcsak a magyar, hanem az egyetemes tudomány fontos értékei.

------------------------------------------------------------------------

 

Szeptemberi nyilvános rendezvényünk

szerdán, 2018. szept. 26-án, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.


Az előadás címe: Mátyás király és szülővárosa Kolozsvár

Előadó: Dr. Gaal György, Kolozsvár

Nagy királyunkkal foglalkozni mindig érdemes, ezúttal különösen az volt, mert a magyarság Mátyás király-emlékévet hirdetett 2018-ra. Kiválóan képzett és hivatott előadót nyertünk meg rendezvényünkre.

Az előadás rövid vázlata:

            – Mátyás családja, szülővárosa

            – útja a trónig

            – hatalmának megerősítése

            – Mátyás király házassága

            – a reneszánsz királyi udvar

            – Mátyás hatalmának kiterjesztése

            – utódlásának kérdése

            – halála, temetése

            – utóélete, emlékezete

            – a kolozsvári Mátyás-kultusz

-----------------------------------------------------------

Júniusi nyilvános rendezvényünk

szerdán, 2018. június 27-én, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäffle-Str. 30.

Az előadás címe: A VILÁGEGYETEM REJTÉLYEI-magyarul.

                             Honnan, hová, miért?

Előadók: Dr. Marosi László és Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor

Benczúr-Ürmössy Gábor felvezetése után Marosi László nagyszerű képekkel mutatta be elődeink természet-szemléletét a görögöktől az újkorig. Ezután Benczúr-Ürmössy Gábor Einstein gondolatait próbálta közvetíteni. Hubble csillagász felfedezése óta él a mai napig az ősrobbanás elmélete. Marosi László magasabb szinten ismertette Einstein általános relativitás-elméletét. A világegyetem ma ismert modelljei számos megoldatlan problémát tartalmaznak. Orvoslásukra Marosi László bemutatta saját elméletét: "A sugárzás bővíti a világűrt". A következő vitában megkísérelték a kérdéseket megválaszolni.

A téma hatalmas volt, ezért osztotta Benczúr-Ürmössy Gábor el két személyre. Marosi László régi barátja, Stuttgartban tanultak együtt kémiát, majd Münsterben asszisztenskedtek. Barátjának csak hobbija a kozmológia, de egy könyve és számos cikke jelent meg. 

------------------------------------------------------------------------

2018-as busz-kirándulás

Reichenau szigetére, 2018 június 9-én

Programunk ez volt:

8.00 - 11.00 Stuttgart-Reichenau sziget

11.15 - 12.15 Vezetés a St. Maria Münsterben és a kincses kamrában

12.15 - 14.00 Ebéd egy vendéglőben a közelben

14.00 - 16.00 Vezetés a St. Georg templomban és saját buszunkkal az egész szigeten

16.00 - 16.30 kávé, séta

16.30 Indulás hazafelé

Mit láttunk?

Vallásunk és kultúránk egyik bölcsöjét látogattuk meg. Útközben Tempfli Imre atya, Schultheis Éva, Harmat László és Tóth Márta készítetek elő minket a látnivalók befogadására.

Reichenau szigete egy kies gyöngyszem a Bodeni tó csendes, védett melléköblében. Természeti szépségén kívül három régesrégi, VIII.- IX. századi, de ma is működő román stílusú templomával büszkélkedik. Sok eredeti falfestményt láttunk...

Újból egy szép napot töltöttünk el közösen. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Áprilisi nyilvános rendezvényünk

szerdán, 2018. április 25-én, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Növények és virágok a Bibliában

Előadó:           Reinhold Gizella (Leverkusen) 

E habkönnyűnek ígérkező téma komolyabbra fordult, amint a Magyarországon gyógyszerészként dolgozó előadónk a növények gyógyászati felhasználásáról beszélt. De előbb sok szép képet mutatott az Ó- és Újszövetségből, majd a növények és virágok szerepéről életünkben, a művészetben a teremtéstől napjainkig. 

Reinhold Gizella sokszor járt Stuttgartban még annakidején, Gyurás atya plébánossága alatt. Magáról ennyit írt: 

"Magyarországon, Borzaváron születtem, több mint 40 éve élek Leverkusenben, ide jöttem férjhez, férjem német születésű, két fiunk van és egy kis unokánk. Magyarországon gyógyszertárban dolgoztam 15 évig. Itt feleség és anya vagyok - sok társadalmi munka mellett mind a magyar, mind a német közösségekben." 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Februári nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2018. febr. 28-án, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás témája: A TÁROGATÓ - egy hungarikum

Előadó: Erdei Csaba

Közreműködött: Schultheis Éva, Hortobágyi Ivett és Benedikt Ildikó

Előadónk öt éve játszik kedvtelésből e sajátos hangszeren, szép gyűjteménye van, de történetét is ismeri. Az est folyamán először a tárogató kalandos történetéről beszélt. Hölgyeink támogatták levelek, dokumentumok, versek felolvasásával. Felcsendültek kuruc dalok és népdalok énekelve is, de a tárogatón is. Kíséretnek túl erős a hangja. Rövid videofilmeken megismerkedtünk a tárogató modern alkalmazásával is, nem csak a pásztortűz fényében. Elleneink sokszor dühödt gyűlölettel kisérték e szabadságvágyunkat szimbolizáló hangszer szereplését. A bátrak ki is próbálhatták gyűjteménye darabjait. Kérdés volt, hogy tartunk-e szünetet, vagy végigdalolásszuk az estét…

----------------------------------------------------------

2017-es előadások, nyilvános rendezvényeink

Novemberi nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2017. nov. 29-én, 19 órakor a Bruder Klaus templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Kós Károly élete és munkássága
              a XX. századi történelem eseményei tükrében

Előadó:            Czeglédy Enikő

Tartalom:  

-  A dualizmus utolsó éveinek hatása Kós Károly családja és saját életére

-  Az első világháború előzményei és következményei

           - IV. Károly koronázása

          - Törökországi kiküldetés

          - Trianoni döntés és a “Kiáltó Szó “

-  A két viágháború közötti erdélyi kisebbségi művelődési élet megszervezése

         - Szépmíves Céh

         - Helikon és az Erdélyi írók közössége

         - Barabás Miklós Céh

-  A második világháború előtt, alatt és következményei

-  A "szocializmus építése”

-  Feleségével Budapesten 1956 októberében, az események alatt

-  Időskori és aggastyánkori napi penzumok, események

-  Összefoglalás

Előadónktól, aki Kós Károly unokája,  bensőséges és hiteles beszámolót és előadást kaptunk.

----------------------------------------------------------

Szeptemberi nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2017 szept. 27-én a Bruder Klaus templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30

Az előadás címe: Almásy László,
                         a Szahara felfedező utazója,
                         Az angol beteg címü film höse

Előadó: Dr. Kubassek János, az érdi Földrajzi Múzeum igazgatója

Az előadásról:

Az előadó nyomon követte a 20. század egyik legérdekesebb földrajzi felfedező utazójának életpályáját, a bölcsőtől a koporsóig. Három évtizedes kutatásai eredményeképpen bemutat­ta Bernsteint, és Almásy afrikai utazásainak helyszíneit, Egyiptomot, a Nílus völgyét, az általa felfedezett sivatagi oázisokat, a Gilf Kebír és az Uweinat-hegység rejtelmes sziklabirodalmát. Ismertette Almásy szerepét Rommel Afrika Korps erőinél a Líbiai-sivatagban, valamint titkos küldetéseit a II. világháború idején. Felelevenítette a cserkész, a vadász, az autóversenyző, a pilóta, a kutató és az író, valamint a katona alakját és kalandos életének epzóidjait. Az előadó két afrikai expedíció során bejárta az Almásy által felfedezett sivatagi helyszíneket, Vádi Szúra szikla­barlangjait, ahol az Úszó emberek őskori sziklafestményei találhatók. Ismertette a népbírósági pert, menekülését és halála körülményeit. Kutatásait A Szahara bűvöletében című könyvében tette közzé.

---------------------------------------------------------------------

Júliusi nyilvános rendezvényünk,
egy
különleges zenei esemény

Dr. Angster Judit privátdocens bemutatta egyedi kísérleti orgonáját és
Wittmann-Pintér Anna koncertet adott e nagyszerű hangszeren.

Időpont: 2017. július 5., szerda

Helyszín: Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Abteilung Musikalische Akustik, Stuttgart, Nobelstr. 12

Műsor:

'Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben'
   F. Mendelssohn-Bartholdy: d-moll szonáta
   J. S. Bach: c-moll Passacaglia

Előadás
: Orgonakutatás a Fraunhofer-intézetben reneszánsztól napjainkig

A. Vivaldi-J. S. Bach: d-moll concerto
J. J. Froberger: Toccata per l´Elevazione
B. Bakfark: Fantasia in g
D. Antalffy-Zsiross: Játékos faunok
Zs. Gárdonyi: Mozart changes