2022. évi közleményeink
------------------------------------------------

Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink,

kívánunk mindnyájatoknak és egész családotoknak!
Dr. Trencséni János    Gál Zsófia    Dávid Melinda
tiszteletbeli elnök    alelnök           jegyző

-   *   -   *   -   *   -   *   -

Túrmezei Erzsébet - Feltámadt!

Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!
Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.
Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.
Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!

------------------------------------------------------------------------

Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink !
Elhúnyt Stauder Éva, egyesületünk tagja.

Jegyzőnk írásával emlékezünk meg róla.
Emlékét őrizzük!

Dr. Trencséni János    Gál Zsófia    Dávid Melinda
tiszteletbeli elnök      alelnök        jegyző

-------------------------------------------------

Az élet könyvéből
Szomorú szívvel emlékezünk meg Stauder szül. Kaiser Éváról, stuttgárti magyar katolikus Egyházközségünk oszlopos tagjáról, aki hosszú, de türelmesen viselt szenvedés után, vasárnap reggel hunyt el.
Évát évtizedek óta ismerjük, együtt imádkoztunk, látogattuk a zarándokhelyeket, ismerkedtünk a különböző országok kultúrájával, nevezetességeivel azokon a felejthetetlen utakon, amit Horváth János atya kezdeményezésével tettünk meg.
Ő volt az önkéntes munkát vállalók egyik legnagyobb példaképe Egyházközségünkben. Éveken át vezette Imre atya kérésére a péntek délutáni Barátság Klubot, programokat szervezett meghívott vendégekkel, akik egyházi ünnepekről, művészetről, irodalomról, történelemről tartottak előadásokat, zarándokutakról mutattak be filmeket.
Többször én is ott voltam ezeken a délutáni eseményeken. Évát dicsérte a gyönyörű teríték az asztalokon és a barátságos fogadtatás.
Évának köszönhetjük azt is, hogy testvére, Vitéz Nemes Kaiser Ernő, a Szent György Lovagrend tagjaként, lovagtársaival együtt 2017-ben Szent Erzsébet ereklyét adományozott Egyházközségünknek. Tavaly szeptemberben, a stuttgarti búcsúnkon, Tibor atyának további két ereklyét nyújtott át, Szent Gellért és Szent László ereklyét, így három ereklye előtt kérhetjük Isten közbenjárását.
Kedves Éva, példádat követni fogjuk. Isten nyugtasson békében!
Dávid Melinda

-----------------------------------------------------------

Kányádi Sándor


Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.

Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…

A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!


Boldog és megelégedett 2022-et
kíván minden kedves  Tagjának és Barátjának
az Erasmus Akadémia

------------------------------------------------------------------------

Áldott, békés Karácsonyt
kíván minden kedves  Tagjának és Barátjának

az Erasmus Akadémia

------------------------------------------------------------------------
Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink !

Egy éve már, hogy elhúnyt az Erasmus-Akadémia két meghatározó személyisége,
Dr. Ritter Lajos András, orvos és költő, alapító elnökünk, az Erasmus-Kör „spiritus rektora” és
Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor,  egyesületünket 2016-tól nagy sikerrel vezető elnöke.
Emléküket őrizzük!

Dr. Trencséni János             Gál Zsófia                 Dávid Melinda
tiszteletbeli elnök    alelnök     jegyző

-------------------------------------------------

2020 - 2021. évi közleményeink

-------------------------------------------------

Az Erasmus Akadémia

2021-es programindítása

Az Erasmus Akadémia a járványhelyzet miatt már második éve érdemi működésének a szüneteltetésére kényszerül. Most, 2021 április végén elkezdhetünk reménykedni, hogy (majd a lehetöségekhez mérten) az év folyamán újra indíthatjuk programmjainkat. Ehhez a Stuttgárt-i Magyar Katolikus Egyházközség a támogatását továbbra is megadja.

A programmjaink kialakításához kérjük kedves Mindenki segítségét!

A kérdőív szövegszerkesztővel kitölthető változata innen tölthető le:

A kérdőív kinyomtatható változata innen tölthető le:

-->    "Eddigi előadások anyagai"

A válaszokat kérjük beikszelni!

Kérjük, küldje el májús 31-ig a szövegszerkesztővel, elektronikusan kitöltött kérdőívet

        az ERASMUS-AKADEMIA@t-online.de   email címünkre,

vagy juttassa el papíron kinyomtatva és kitöltve levélben az alábbi címre:

        Stuttgárti Magyar Katolikus Egyházközség 
        Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart

Közremüködését elöre is köszönjük!

                                                                                                        Stuttgárt, 2021. április 28.   

Dr. Trencséni János     Gál Zsófia        Dávid Melinda         Merlás Tibor                                                                                                     tiszteletbeli elnök        alelnök            jegyzö                  lelkész

-------------------------------------------------


E húsvét ünnepnek második reggelén
tudják azt már maguk, mért jöttem ide én.
Hamar hát előmbe, százszorszép leányok,
piros rózsavízem hadd öntözzem rátok!
Aztán nyugodt szívvel innen távozhatok,
emlékül néhány szép piros tojást kapok.
                                     /Sepsiszentgyörgy/

-------------------------------------------

Szabó Katalin Anita: Pieta

Tart még a karom fiam
sebeid lüktetnek szívemen,
ha kérdezné Isten, akarnám-e gyötörni,
kínban ölni lelkemet látni téged így:
azt felelném: akarom! Tart még,
tested nem teher, kezem közt lüktet
minden álmod, én hoztalak e létre,
és én is viszlek el.
Csak nézem húnyt szemed,
csókom sem ébreszt, de látom:
győztes vagy a létben,
győztes a halálon, csak én hajlok föléd
zokogva, könyörülsz-e rajtam: vesztes anyádon.
Még tartalak fiam, nem enged kezem,
csodát kapott a világ, de mi maradt nekem?
Hajlott hátam sújtaná bár korbács,
testeden ne húzna éket ütése,
gyűlölne, s szeretne inkább engem a sors,
neked még élned, élned kéne!
Fájdalmad tűrném, viselném,
adná az ég, mennyire szeretném!
Anyádnak lennem..! Mily gyötrelmes csoda
még egyszer tenném, ha megtehetném!
Még tartalak, még ölellek gyermekem,
fond magad köré karjaim! Bújj keblemre még,
hadd nyújtsak vigaszt, hadd csókoljam sebed,
adott az ég nekem egy gyermeket, s a világnak
egy embert, egy igazt.
Viszed bűnöm drága kincsem,
te feloldottad a világot bűneiért,
de én vagyok ki látva, szeretve, féltve,
s siratva téged mindért vezekeltem.

-------------------------------------------


Aranyosi Ervin: Nagypénteki gondolat

Napok szállnak, s igen gyakran érzed,
hogy a világ megfeszíthet téged,
keresztedet hordod láthatatlan,
Krisztust játszol emberi alakban.
Itt a Húsvét, gondolkozz el, kérlek:
– A Teremtőd mért teremtett téged?
Hogy szenvedj? Más bűnét vedd magadra?
Golgotát járj magadra hagyatva?
És a többi, ki ugyanígy érez,
kit tövis szúr, s össze-vissza vérez,
áldozatnak jött csak a világra?
Csukott szemed nyisd hát nagyra, tágra!
E világra tapasztalni jöttél,
jó Uraddal szerződést kötöttél!
Lelj örömöt, gazdagítsd a létet,
meríts erőt, tanulj emberséget!
Szereteted szórjad a világra,
rügy kerüljön minden élő ágra!
Tegyél csak jót, tegyél igazságot,
emeld fel a meggyötört világot!
Régi éned meghalt, s ha feltámad,
boldog világ szülessen utánad!

Forrás: https://versek.aranyosiervin.com/mindennapok-elet-gyasz-remeny-hit/aranyosi-ervin-nagypenteki-gondolat/

-------------------------------------------

A Nagyhéten idézzük föl az erdélyi költő,
Dsida Jenő 1933-ban írt versét:

        Nagycsütörtök

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.

Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.

Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.

Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.


Lásd még Dsida Jenő: Nagycsütörtök (elemzés) – Jegyzetek

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istentől megáldott,békés,boldog és megelégedett 2021-et kíván minden
kedves  Tagjának és Barátjának

 az Erasmus Akadémia

--------------------------------------------------------Óhaj

Keletről nyugat felé
suttogó enyhe szélben

teret hódít a reggel.
Nem tart már soká,
  tiszta ízű fényben 
érkezése pillanatára vár,
szürke fellegen át
parányi rést nyit a Remény.
Van-e még folyópart,
tisztásban virágözön,
tárt kapun túli vágy,

sima út, patyolat eszme,
lélekjászolban szalmaágy,
hol a lét könnyű szárnyán
álomra szenderedne?

Mélyről érkezik a kérdés.
Ki másra tartozna ez a sok talány?
Most, hogy a választásnak súlya van?
Most, hogy a válasz értékesebb mint valaha?

                                                                                  Schultheis Éva

----------------------------------------------

Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink !

Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az Erasmus Akadémia „Nagyjainak“ temetésén részt vettek, sírjukra virágot és koszorút helyeztek és természetesen azoknak is, akik lélekben imájukkal utolsó útjukra elkísérték őket és nemcsak a gyászoló család, hanem az Akadémia fájdalmában is osztoztak.

Adja Isten, hogy onnan fentről is „Tündöklő Csillagai“ maradhassanak mindannyiunk számára, akikre egy életen át büszkék lehetünk!!!

Köszönjük, hogy VOLTAK Nekünk és Magyar Nemzetünknek!

Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent Nevében!

Emlékük örökre élni fog szívünkben!

Trencsényi János    Gál Zsófia      Dávid Melinda

tiszteletbeli elnök       alelnök         jegyző

----------------------------------------------


    Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink !

         Szívünk mély fájdalmával, de a Jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor, az Erasmus-Akadémia Elnöke súlyos betegség után elhunyt.

        Családjával együtt gyászolunk.

      Egyesületünket 2016-tól nagy sikerrel vezette. Segítőivel végzett szervező munkájának eredménye,– a számos színvonalas előadás és kirándulás –, mindannyiunk szellemi épülésére szolgált, illetve közösségünket erősítette. A célját összefoglalóan az alapszabályunk egy mondatával írhatjuk le talán leginkább:

      a keresztény szellemiség ápolása, népünk, kultúránk,
      valamint egyházaink tudásuk általi szolgálata …

Különösen emlékezetes marad két általa szervezett ünnepi rendezvényünk:

·        Az 1956-os forradalom 50-ik évfordulójának a ünnepe.
          
ERAK_56-os Ünnepség_2016 pdf.
         Az erről készült film - két részletben - itt található:
           https://youtu.be/MAjy68jQzPo     
           https://youtu.be/4vl8ppCuMUY
 

·        10 éves az ERASMUS-Akadémia (2019. nov.)
Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor - Tíz ösztönző esztendő pdf.

Figyelemre méltóak az Erasmus-rendezvényeken tartott előadásai is, melyek szintén megtalálhatóak a honlapunkon, az "Eddigi előadások anyagai" oldalon:

·        Dr. Benczúr-Ürmössy_Gábor - Benczúr Gyula vallásos képei 2010-04-28 pdf.

·        Marosi Benczúr - Világegyetem Titkai 2018.Jun.27. pdf.

Továbbá, részben a kirándulásokhoz kapcsolódóan a „Beszámolók kirándulásokról / Fotóalbum” oldalon:

·        Dr.Benczúr-Ürmössy Gábor - Az augsburgi csata pdf.

·        Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor - Mátyás királyhoz pdf.

·        Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor - A Duna eltűnése pdf
 

·        Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor - A Rákóczi est margójára pdf.

 

   Emlékét örökre megőrizzük! Nyugodjék békében!

  Isten Veled, Gábor!  Köszönjük, hogy voltál nekünk!

 

Dr. Trencséni János             Gál Zsófia                 Dávid Melinda

 tiszteletbeli elnök                 alelnök                       jegyző

----------------------------------------------

Dr. Ritter Lajos András orvos és költő, alapító elnökünk, az Erasmus-Kör „spiritus rektora”, 2020. november 14-én rövid, de súlyos betegség után elhunyt.

Széles és mély szellemi hátterét szépen tükrözik az Erasmus-rendezvényeken tartott előadásai, melyek honlapunkon is megtalálhatók az "Eddigi előadások anyagai" oldalakon:

2009. 10. 28. Ki volt Rotterdami Erasmus?

2010. 6. 30. A modern molekuláris sejtbiológia bioetikai problémái

2012.  4. 25. felolvasói est és teológiai továbbképző kísérlet a szépirodalom nyelvén Szent-Gály Kata gondolataival

2015. 11. 25 Isten kezében, felolvasói est vallásos témájú költeményeiből

  Ezeket szépen kiegészítik verseskötetei.


--- Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében! ---

----------------------------------------------

Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink és Támogatóink,

a koronavírus járvány akadályoz minket abban, hogy találkozóinkat a szokásos rendszerességgel és formában tartsuk.
De készülünk rá, hogy - akár más formában - továbbra is érdekes előadásokat tartsunk.
Időnként látogassátok a honlapunkat, amelyen ezeket az előadásokat majd időben bejelentjük!

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy  Dr. Tempfli Imre plébánosnak, aki számos értékes előadással is támogatta körünket, nyugdíjba vonulása alkalmából az Erasmus Akadémia minden tagja nevében a legjobbakat,
jó egészséget kívánjunk. Reméljük, hogy továbbra is - előadóként, hozzászólóként - találkozóinkon viszontlátjuk.

Stuttgart, 2020. aug. 1.

Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor, elnök - Gál Zsófia, alelnök -
Dávid Melinda, jegyző/pénztáros -
Dr. Trencséni János, tiszteletbeli elnök, tanácsadó

--------------------------------------------------

 

2020. évi előadások, nyilvános rendezvényeink

-------------------------------------------------------------------------------------------

Márciusi nyilvános rendezvényünk

szerdán, 2020. március 4. 19:00 óra

Helyszín: Bruder Klaus-templom közösségi terme, Albert-Schäfflestr. 30

Az előadás címe: Az örök Isten beszél - magyarul
                              430 éves a vizsolyi (Károlyi) Biblia

                              Horváth János így jellemezte: A vizsolyi Biblia a XVI. század
                              legnagyobb  nyomdászati teljesítménye, mert először jelenik
                              meg a teljes Szentírás magyar nyelven.

Előadó:                 Nt. Dr. Gémes István/Stuttgart


-----------------------------------------------------------------------------

2019. évi előadások, nyilvános rendezvényeink

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ünnepeltünk !

10 éves az ERASMUS-Akadémia

Helyszín: Bruder Klaus-templom közösségi terme, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30

Időpont: 2019. nov. 27., 19 órakor

Schultheis Éva gondos irányítása alatt - röviden - szót kapott Dr. Trencséni János (alapítás), Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor (előadások), Pikulski Anna (kirándulások) és Dr. Tempfli Imre (szellemi-lelki táplálék). S mindenki más is hozzászólhatott...
A vetítettképes előadások között Kovács Edit zongorázott Mozart és Grieg darabokat.

Minden tagunkat vártuk, de támogatóinkat is, aki közt barátokra találtunk. Háziasszonyaink "mindent kihoztak" a sütőből, férjeik megnyitották pincéjüket egy korty csopaki és/vagy szekszárdi erejéig.

Akik meghívtak a rendezvényre:
   Anna, Melinda, Feri, Botond és Gábor

 

----------------------------------------------------------

Előadás

szerdán, 2019. szeptember 25. 19:00-kor

Helyszín: Bruder Klaus-templom közösségi terme,
Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30

Az előadás címe:

Nyílt levél Európa politikusaihoz – torz és valós szabadság

Kontinensünk jelen válsága nagyon komoly kihívást jelent minden egyes európai számára. A döntő kérdés ez: Ki vagy te, európai ember, és mely értékeket vállalsz a magadénak? Az előadás e kérdés mentén tárt fel kiindulópontokat egy reálisan lehetséges szociáletikai praxist szem előtt tartva, miközben utalt a már meglévő, de szinte elfelejtett európai értékekre. Megkockáztatta a kérdést, hogy lehetséges-e összekapcsolni a politikai cselekvést a spiritualitással.

Előadó : Dr. Zsók Ottó (szül. 1957) a Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse igazgatója és docense. Logoterapauta és több mint 30 könyv szerzője. Két könyve magyarul is megjelent. Filozófiából doktorált a „Musik und Transzendenz“ (EOS Verlag 1999) című értekezéssel. A »Mérleg« munkatársa volt harminc éven át, műfordító. A német festőművész és szellemi tanítómester Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ (1876-1943) 40 kötetet kitevő szellemi tanítói írásaiból magyarra fordított 36 könyvet.  Ezekből kilenc kötet két nyelven jelent meg a budapesti Tarsoly Kiadó gondozásában. Az európai eszme 16 éves korától foglalkoztatja a négy nyelvet beszélő előadót.

---------------------------------------------------------------------

Előadás

szerdán, 2019. június 26-án, 19 órakor a Bruder Klaus-
templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe:

II. Rákóczi Ferenc alakja a történelemben és a nemzet emlékezetében

Előadó:

Dr. Mészáros Kálmán/ Hadtörténeti Intézet

A Magyarság idén Rákóczi-emlékévet ünnepel. Előadónk történész/hadtörténész és Rákóczi korának egyik legkiválóbb ismerője. A szabadságharc vezére a magyarok legkedveltebb politikusa, méltó szeretetünkre. 

Előadónkról

Mészáros Kálmán 1973. október 17-én született Nagykátán. Általános iskolai tanulmányait Tápiószentmártonban és Jászladányon, középiskolai tanulmányait a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban végezte, ahol 1992-ben érettségizett. 1998 elején szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem és levéltár szakon. 1997 óta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa. 2005-ben doktorált (Ph.D.) summa cum laude minősítéssel a Debreceni Egyetemen. Disszertációját A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája, 1703–1711. címmel írta meg. Nyomtatásban is megjelent munkáját 2006-ban Perjés Géza-díjjal jutalmazták, 2008-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Ösztöndíját, 2011-ben pedig Bezerédj-díjjal tüntették ki. Kutatási területe a XVII–XVIII. századi magyar hadtörténelem, azon belül a kuruc kor, elsősorban a Rákóczi-szabadságharc történetével, a kuruc hadsereg tisztikarával és alakulataival foglalkozik behatóan. Munkája során nagy hangsúlyt helyez a történelmi adattárak, adatbázisok építésére és a forráskiadásra.


II. Rákóczi Ferencről, az előadásról

II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) a magyar történelem egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja, nevét sok száz (talán több ezer) közterület és intézmény viseli, a néphagyomány számos famatuzsálemet és vízforrást kapcsol a személyéhez, születésnapja, március 27-e pedig 2015 óta nemzeti emléknapunk is. A fejedelem népszerűségét jelzi, hogy Mányoki Ádám által festett híres portréja immár egy évszázada tekint vissza ránk bankjegyeinkről, s még sörmárka és téliszalámi is viseli a nevét. A nemzeti romantika korában Petőfi a „szabadság szentjének” nevezte, de sokszor és sokan idézték Arany János szavait is: „Kuruc nevet viselt a jó hazafi, / Labanc volt a honáruló kurafi…” A költői szabadság – 1849-ben! – a „kuruc világ regéinek” segítségével nyilvánította ki saját korának fájdalmas igazságát, amely persze adott esetben el is térhet a történelmi valóságtól. A 19. századi festők (Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Orlay Petrics Soma, Than Mór és mások) historizáló művészetének is kedvelt témája volt II. Rákóczi Ferenc kora és élete, ismét csak a levert szabadságharc utáni időszak, a neoabszolutizmus problémáinak alig leplezett kibeszéléseként. A "nagyságos fejedelem" tehát ma már nem csupán egy Habsburg-ellenes rendi küzdelem vezéreként, állam- és hadszervezőként, hanem az utána következő három évszázadban kialakult néphagyomány és a személye köré teremtett kultusz által erősen befolyásolt módon Európa leghosszabb szabadságharcának hőseként, erkölcsi példaként áll előttünk. Előadásunkban ezt a kettősséget mutattuk be, s a Rákóczi-kultusz gyökereinek felvázolásával párhuzamosan megkíséreltünk egy árnyaltabb képet felvázolni személyéről és szabadságharcának történelmi jelentőségéről.                       

2019. évi Buszkirándulásunk "Schwäbische Alb"

szombaton, 2019. május 4-én

Programunk ez volt:

I. rész, délelőtt:

megtekintettük a Schussenried-i kolostor rokokó könyvtárát (rendkívüli!).

A kolostorban ebédelünk.

II. rész, délután:

Megtekintettük a közeli  Steinhausen barokk templomát - Imre atya bevezetőjével.
Lásd  https://www.kloster-schussenried.de/start/
és     https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_Steinhausen

A vidék másik nevezetessége a Duna eltűnése (Donauversinkung). Ehhez átszeltük buszunkkal a Felduna völgyét, itt láttuk, ahogy a Duna átvágja (régen történt) a mészkőhegységet.

Immendingen közelében a parti parkolóban elbocsátottuk a kellő erőben lévőket, akik a 2 km-es szakaszt sétálva tették meg és mindent látva végig a parton haladtak. Közben a busz a hátramaradókat átvitte egy széles mezőn fekvő parkolóhoz. Ida a futottak be a sétálók is.

A programot kellemes kávészünet zárta le.

Áprilisi nyilvános rendezvényünk


 Szerdán, 2019. április 10-én 19 órakor a Bruder Klaus-
templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.
 
Az előadás címe: Csángóföldi élményeim
                             
Előadó:            Nagy-Portik Katalin
Közreműködik: Hortobágyi Ivett, ének
 
Tartalom:
•    Röviden a Csángók eredetéről
•    Hogyan kerültem Csángóföldre, Lábnyikba
•    Nehézségek és szépségek
•    Jellemző kifejezések
•    A tanítói munka, mint hivatás
•    Mi tartott itt négy évig, élményeim
•    Megvalósult programok
•    Kis betekintés a Csángó kultúrába, népdalok, táncok bemutatása (videó felvétel)
•    Mi számít valódi segítségnek, adományozás

Nagyon belopta magát az előadó szívébe a kis csángó közösség, főleg a gyermekek ártatlansága. Ma is figyelemmel kíséri a falu életének, a gyermekek életének  alakulását.

A rendkívüli, személyes pedagógusi tapasztalatokra épülő előadás után pénzadományt gyűjtöttünk a lábnyiki gyermekek nyári táborozásához.
(1 euro majdnem egy liter üzemanyag ára Romániában, minden euro néhány kilométerrel közelebb hozza a gyermekeket az Anyaországhoz.) 

 

Februári nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2019. február 27-én, 19 órakor a Bruder Klaus-

templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Egyház válaszúton

                             Hagyományos hit modern eszmeáramlatok
                             sodrában

Előadó: Dr. Tempfli Imre

Tartalom:

Ez az előadás nem Ferenc pápa életét és eddigi munkásságát mutatta be, inkább azokat az eszmeáramlatokat ismertette, amelyek miatt a jelenlegi pápaságot olyan ambivalensen ítéli meg a közvélemény és a katolikus hívek.

        1. Mi a teológia?

        2. A teológia rövid története

        3. A teológia feladata

        4. A Tanítóhivatal és a teológusok kapcsolata

        5. Mai uralkodó eszmeáramlatok és teológiai irányzatok

                5.1. Relativizmus

                5.2. Szociologizmus

                5.3. Hisztoricizmus

                5.4. Szituációs etika

                5.5. Felszabadítási teológia

         6. Kiútkeresés

A téma igen aktuális és fontos, jobb közvetítőt nem találhattunk volna!