2020. évi előadások, nyilvános rendezvényeink

-------------------------------------------------------------------------------------------

Márciusi nyilvános rendezvényünk

szerdán, 2020. március 4. 19:00 óra

Helyszín: Bruder Klaus-templom közösségi terme, Albert-Schäfflestr. 30

Az előadás címe: Az örök Isten beszél - magyarul
                              430 éves a vizsolyi (Károlyi) Biblia

                              Horváth János így jellemezte: A vizsolyi Biblia a XVI. század
                              legnagyobb  nyomdászati teljesítménye, mert először jelenik
                              meg a teljes Szentírás magyar nyelven.

Előadó:                 Nt. Dr. Gémes István/Stuttgart


-----------------------------------------------------------------------------

2019. évi előadások, nyilvános rendezvényeink

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ünnepeltünk !

10 éves az ERASMUS-Akadémia

Helyszín: Bruder Klaus-templom közösségi terme, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30

Időpont: 2019. nov. 27., 19 órakor

Schultheis Éva gondos irányítása alatt - röviden - szót kapott Dr. Trencséni János (alapítás), Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor (előadások), Pikulski Anna (kirándulások) és Dr. Tempfli Imre (szellemi-lelki táplálék). S mindenki más is hozzászólhatott...
A vetítettképes előadások között Kovács Edit zongorázott Mozart és Grieg darabokat.

Minden tagunkat vártuk, de támogatóinkat is, aki közt barátokra találtunk. Háziasszonyaink "mindent kihoztak" a sütőből, férjeik megnyitották pincéjüket egy korty csopaki és/vagy szekszárdi erejéig.

Akik meghívtak a rendezvényre:
   Anna, Melinda, Feri, Botond és Gábor

 

----------------------------------------------------------

Előadás

szerdán, 2019. szeptember 25. 19:00-kor

Helyszín: Bruder Klaus-templom közösségi terme,
Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30

Az előadás címe:

Nyílt levél Európa politikusaihoz – torz és valós szabadság

Kontinensünk jelen válsága nagyon komoly kihívást jelent minden egyes európai számára. A döntő kérdés ez: Ki vagy te, európai ember, és mely értékeket vállalsz a magadénak? Az előadás e kérdés mentén tárt fel kiindulópontokat egy reálisan lehetséges szociáletikai praxist szem előtt tartva, miközben utalt a már meglévő, de szinte elfelejtett európai értékekre. Megkockáztatta a kérdést, hogy lehetséges-e összekapcsolni a politikai cselekvést a spiritualitással.

Előadó : Dr. Zsók Ottó (szül. 1957) a Süddeutsches Institut für Logotherapie und Existenzanalyse igazgatója és docense. Logoterapauta és több mint 30 könyv szerzője. Két könyve magyarul is megjelent. Filozófiából doktorált a „Musik und Transzendenz“ (EOS Verlag 1999) című értekezéssel. A »Mérleg« munkatársa volt harminc éven át, műfordító. A német festőművész és szellemi tanítómester Joseph Anton Schneiderfranken Bô Yin Râ (1876-1943) 40 kötetet kitevő szellemi tanítói írásaiból magyarra fordított 36 könyvet.  Ezekből kilenc kötet két nyelven jelent meg a budapesti Tarsoly Kiadó gondozásában. Az európai eszme 16 éves korától foglalkoztatja a négy nyelvet beszélő előadót.

------------------------------------------------------------------------------


 

Előadás

szerdán, 2019. június 26-án, 19 órakor a Bruder Klaus-
templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe:

II. Rákóczi Ferenc alakja a történelemben és a nemzet emlékezetében

Előadó:

Dr. Mészáros Kálmán/ Hadtörténeti Intézet

A Magyarság idén Rákóczi-emlékévet ünnepel. Előadónk történész/hadtörténész és Rákóczi korának egyik legkiválóbb ismerője. A szabadságharc vezére a magyarok legkedveltebb politikusa, méltó szeretetünkre. 

Előadónkról

Mészáros Kálmán 1973. október 17-én született Nagykátán. Általános iskolai tanulmányait Tápiószentmártonban és Jászladányon, középiskolai tanulmányait a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban végezte, ahol 1992-ben érettségizett. 1998 elején szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem és levéltár szakon. 1997 óta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa. 2005-ben doktorált (Ph.D.) summa cum laude minősítéssel a Debreceni Egyetemen. Disszertációját A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája, 1703–1711. címmel írta meg. Nyomtatásban is megjelent munkáját 2006-ban Perjés Géza-díjjal jutalmazták, 2008-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Ösztöndíját, 2011-ben pedig Bezerédj-díjjal tüntették ki. Kutatási területe a XVII–XVIII. századi magyar hadtörténelem, azon belül a kuruc kor, elsősorban a Rákóczi-szabadságharc történetével, a kuruc hadsereg tisztikarával és alakulataival foglalkozik behatóan. Munkája során nagy hangsúlyt helyez a történelmi adattárak, adatbázisok építésére és a forráskiadásra.


II. Rákóczi Ferencről, az előadásról

II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) a magyar történelem egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja, nevét sok száz (talán több ezer) közterület és intézmény viseli, a néphagyomány számos famatuzsálemet és vízforrást kapcsol a személyéhez, születésnapja, március 27-e pedig 2015 óta nemzeti emléknapunk is. A fejedelem népszerűségét jelzi, hogy Mányoki Ádám által festett híres portréja immár egy évszázada tekint vissza ránk bankjegyeinkről, s még sörmárka és téliszalámi is viseli a nevét. A nemzeti romantika korában Petőfi a „szabadság szentjének” nevezte, de sokszor és sokan idézték Arany János szavait is: „Kuruc nevet viselt a jó hazafi, / Labanc volt a honáruló kurafi…” A költői szabadság – 1849-ben! – a „kuruc világ regéinek” segítségével nyilvánította ki saját korának fájdalmas igazságát, amely persze adott esetben el is térhet a történelmi valóságtól. A 19. századi festők (Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Orlay Petrics Soma, Than Mór és mások) historizáló művészetének is kedvelt témája volt II. Rákóczi Ferenc kora és élete, ismét csak a levert szabadságharc utáni időszak, a neoabszolutizmus problémáinak alig leplezett kibeszéléseként. A "nagyságos fejedelem" tehát ma már nem csupán egy Habsburg-ellenes rendi küzdelem vezéreként, állam- és hadszervezőként, hanem az utána következő három évszázadban kialakult néphagyomány és a személye köré teremtett kultusz által erősen befolyásolt módon Európa leghosszabb szabadságharcának hőseként, erkölcsi példaként áll előttünk. Előadásunkban ezt a kettősséget mutattuk be, s a Rákóczi-kultusz gyökereinek felvázolásával párhuzamosan megkíséreltünk egy árnyaltabb képet felvázolni személyéről és szabadságharcának történelmi jelentőségéről.                       2019. évi Buszkirándulásunk

a Schwäbische Alb-ra
szombaton, 2019. május 4-én


Programunk ez volt:


I. rész, délelőtt:

megtekintettük a Schussenried-i kolostor rokokó könyvtárát (rendkívüli!).

A kolostorban ebédelünk.

II. rész, délután:

Megtekintettük a közeli  Steinhausen barokk templomát - Imre atya bevezetőjével.
Lásd  https://www.kloster-schussenried.de/start/
és     https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_Steinhausen

A vidék másik nevezetessége a Duna eltűnése (Donauversinkung). Ehhez átszeltük buszunkkal a Felduna völgyét, itt láttuk, ahogy a Duna átvágja (régen történt) a mészkőhegységet.

Immendingen közelében a parti parkolóban elbocsátottuk a kellő erőben lévőket, akik a 2 km-es szakaszt sétálva tették meg és mindent látva végig a parton haladtak. Közben a busz a hátramaradókat átvitte egy széles mezőn fekvő parkolóhoz. Ida a futottak be a sétálók is.

A programot kellemes kávészünet zárta le.

 

 

Áprilisi nyilvános rendezvényünk


 Szerdán, 2019. április 10-én 19 órakor a Bruder Klaus-
templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.
 
Az előadás címe: Csángóföldi élményeim
                             
Előadó:            Nagy-Portik Katalin
Közreműködik: Hortobágyi Ivett, ének
 
Tartalom:
•    Röviden a Csángók eredetéről
•    Hogyan kerültem Csángóföldre, Lábnyikba
•    Nehézségek és szépségek
•    Jellemző kifejezések
•    A tanítói munka, mint hivatás
•    Mi tartott itt négy évig, élményeim
•    Megvalósult programok
•    Kis betekintés a Csángó kultúrába, népdalok, táncok bemutatása (videó felvétel)
•    Mi számít valódi segítségnek, adományozás

Nagyon belopta magát az előadó szívébe a kis csángó közösség, főleg a gyermekek ártatlansága. Ma is figyelemmel kíséri a falu életének, a gyermekek életének  alakulását.

A rendkívüli, személyes pedagógusi tapasztalatokra épülő előadás után pénzadományt gyűjtöttünk a lábnyiki gyermekek nyári táborozásához.
(1 euro majdnem egy liter üzemanyag ára Romániában, minden euro néhány kilométerrel közelebb hozza a gyermekeket az Anyaországhoz.) 

 

Februári nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2019. február 27-én, 19 órakor a Bruder Klaus-

templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

 

Az előadás címe: Egyház válaszúton

                             Hagyományos hit modern eszmeáramlatok
                             sodrában

Előadó: Dr. Tempfli Imre

Tartalom:

Ez az előadás nem Ferenc pápa életét és eddigi munkásságát mutatta be, inkább azokat az eszmeáramlatokat ismertette, amelyek miatt a jelenlegi pápaságot olyan ambivalensen ítéli meg a közvélemény és a katolikus hívek.

        1. Mi a teológia?

        2. A teológia rövid története

        3. A teológia feladata

        4. A Tanítóhivatal és a teológusok kapcsolata

        5. Mai uralkodó eszmeáramlatok és teológiai irányzatok

                5.1. Relativizmus

                5.2. Szociologizmus

                5.3. Hisztoricizmus

                5.4. Szituációs etika

                5.5. Felszabadítási teológia

         6. Kiútkeresés

A téma igen aktuális és fontos, jobb közvetítőt nem találhattunk volna!

 


2018-es előadások, nyilvános rendezvényeink
-------------------------------------------------------------------------------------------

Novemberi nyilvános rendezvényünk

Vasárnap, 2018. november 4-én, 16 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, August-Stäfflestr.30.

November 4. vasárnapra esik, mint akkor 1956-ban. Mi, akik megéltük minden porcikánkkal emlékezünk. Szentmisénk a katolikus szertartás szerint 15:00 órakor a szokott helyen a Bruder Klaus templomban. Az agape keretében jól ismert vendégünk, Dr. Kubassek János igazgató úr tartott a témához kapcsolódó előadást. 

Az előadás címe: AZ 1956-OS FORRADALOM EMIGRÁNS MAGYAR TUDÓSAI  ÖT VILÁGRÉSZEN, A SARKKÖRTŐL AZ EGYENLÍTŐIG

Előadó: Dr. Kubassek János/ Érd

Az előadás összefoglalása:
Az előadó utazásai során számos kiváló magyar tudóssal találkozott. Sorsuk közös vonása, hogy az 1956-os magyar forradalomban játszott szerepük miatt kényszerültek hazájuk elhagyására. Akad köztük geográfus, geológus, kőolajkutató, orientalista, régész, térképész, irodalmár, agrármérnök- halászati szakértő, akik valamennyien sikeres életpályát mondhatnak magukénak - a Sarkkörtől az Egyenlítőig. A lappföldi tundrától a gaboni őserdőkig, a perzsiai sivatagoktól a monszun öntözte Thaiföldig és a Fülöp-szigetekig mindenütt eredményesen kutattak, publikáltak, őrizték a szabadság szellemét, és a legmostohább, extrém földrajzi környezetben is alkotásaikkal bizonyították, mire képes az ember, ha nem bilincsekben kell élnie az életét. Új hazájukban elismerték teljesítményeiket s könyveik nemcsak a magyar, hanem az egyetemes tudomány fontos értékei.

------------------------------------------------------------------------

 

Szeptemberi nyilvános rendezvényünk

szerdán, 2018. szept. 26-án, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Mátyás király és szülővárosa Kolozsvár

Előadó: Dr. Gaal György, Kolozsvár

Nagy királyunkkal foglalkozni mindig érdemes, ezúttal különösen az volt, mert a magyarság Mátyás király-emlékévet hirdetett 2018-ra. Kiválóan képzett és hivatott előadót nyertünk meg rendezvényünkre.

Az előadás rövid vázlata:

            – Mátyás családja, szülővárosa

            – útja a trónig

            – hatalmának megerősítése

            – Mátyás király házassága

            – a reneszánsz királyi udvar

            – Mátyás hatalmának kiterjesztése

            – utódlásának kérdése

            – halála, temetése

            – utóélete, emlékezete

            – a kolozsvári Mátyás-kultusz

-----------------------------------------------------------

Júniusi nyilvános rendezvényünk

szerdán, 2018. június 27-én, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäffle-Str. 30.

Az előadás címe: A VILÁGEGYETEM REJTÉLYEI-magyarul.

                             Honnan, hová, miért?

Előadók: Dr. Marosi László és Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor

Benczúr-Ürmössy Gábor felvezetése után Marosi László nagyszerű képekkel mutatta be elődeink természet-szemléletét a görögöktől az újkorig. Ezután Benczúr-Ürmössy Gábor Einstein gondolatait próbálta közvetíteni. Hubble csillagász felfedezése óta él a mai napig az ősrobbanás elmélete. Marosi László magasabb szinten ismertette Einstein általános relativitás-elméletét. A világegyetem ma ismert modelljei számos megoldatlan problémát tartalmaznak. Orvoslásukra Marosi László bemutatta saját elméletét: "A sugárzás bővíti a világűrt". A következő vitában megkísérelték a kérdéseket megválaszolni.

A téma hatalmas volt, ezért osztotta Benczúr-Ürmössy Gábor el két személyre. Marosi László régi barátja, Stuttgartban tanultak együtt kémiát, majd Münsterben asszisztenskedtek. Barátjának csak hobbija a kozmológia, de egy könyve és számos cikke jelent meg. 

------------------------------------------------------------------------

2018-as busz-kirándulás

Reichenau szigetére, 2018 június 9-én

Programunk ez volt:

8.00 - 11.00 Stuttgart-Reichenau sziget

11.15 - 12.15 Vezetés a St. Maria Münsterben és a kincses kamrában

12.15 - 14.00 Ebéd egy vendéglőben a közelben

14.00 - 16.00 Vezetés a St. Georg templomban és saját buszunkkal az egész szigeten

16.00 - 16.30 kávé, séta

16.30 Indulás hazafelé

Mit láttunk?

Vallásunk és kultúránk egyik bölcsöjét látogattuk meg. Útközben Tempfli Imre atya, Schultheis Éva, Harmat László és Tóth Márta készítetek elő minket a látnivalók befogadására.

Reichenau szigete egy kies gyöngyszem a Bodeni tó csendes, védett melléköblében. Természeti szépségén kívül három régesrégi, VIII.- IX. századi, de ma is működő román stílusú templomával büszkélkedik. Sok eredeti falfestményt láttunk...

Újból egy szép napot töltöttünk el közösen. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Áprilisi nyilvános rendezvényünk

szerdán, 2018. április 25-én, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Növények és virágok a Bibliában

Előadó:           Reinhold Gizella (Leverkusen) 

E habkönnyűnek ígérkező téma komolyabbra fordult, amint a Magyarországon gyógyszerészként dolgozó előadónk a növények gyógyászati felhasználásáról beszélt. De előbb sok szép képet mutatott az Ó- és Újszövetségből, majd a növények és virágok szerepéről életünkben, a művészetben a teremtéstől napjainkig. 

Reinhold Gizella sokszor járt Stuttgartban még annakidején, Gyurás atya plébánossága alatt. Magáról ennyit írt: 

"Magyarországon, Borzaváron születtem, több mint 40 éve élek Leverkusenben, ide jöttem férjhez, férjem német születésű, két fiunk van és egy kis unokánk. Magyarországon gyógyszertárban dolgoztam 15 évig. Itt feleség és anya vagyok - sok társadalmi munka mellett mind a magyar, mind a német közösségekben." 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Februári nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2018. febr. 28-án, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás témája: A TÁROGATÓ - egy hungarikum

Előadó: Erdei Csaba

Közreműködött: Schultheis Éva, Hortobágyi Ivett és Benedikt Ildikó

Előadónk öt éve játszik kedvtelésből e sajátos hangszeren, szép gyűjteménye van, de történetét is ismeri. Az est folyamán először a tárogató kalandos történetéről beszélt. Hölgyeink támogatták levelek, dokumentumok, versek felolvasásával. Felcsendültek kuruc dalok és népdalok énekelve is, de a tárogatón is. Kíséretnek túl erős a hangja. Rövid videofilmeken megismerkedtünk a tárogató modern alkalmazásával is, nem csak a pásztortűz fényében. Elleneink sokszor dühödt gyűlölettel kisérték e szabadságvágyunkat szimbolizáló hangszer szereplését. A bátrak ki is próbálhatták gyűjteménye darabjait. Kérdés volt, hogy tartunk-e szünetet, vagy végigdalolásszuk az estét…

----------------------------------------------------------

2017-es előadások, nyilvános rendezvényeink

Novemberi nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2017. nov. 29-én, 19 órakor a Bruder Klaus templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Kós Károly élete és munkássága
              a XX. századi történelem eseményei tükrében

Előadó:            Czeglédy Enikő

Tartalom:  

-  A dualizmus utolsó éveinek hatása Kós Károly családja és saját életére

-  Az első világháború előzményei és következményei

           - IV. Károly koronázása

          - Törökországi kiküldetés

          - Trianoni döntés és a “Kiáltó Szó “

-  A két viágháború közötti erdélyi kisebbségi művelődési élet megszervezése

         - Szépmíves Céh

         - Helikon és az Erdélyi írók közössége

         - Barabás Miklós Céh

-  A második világháború előtt, alatt és következményei

-  A "szocializmus építése”

-  Feleségével Budapesten 1956 októberében, az események alatt

-  Időskori és aggastyánkori napi penzumok, események

-  Összefoglalás

Előadónktól, aki Kós Károly unokája,  bensőséges és hiteles beszámolót és előadást kaptunk.

----------------------------------------------------------

Szeptemberi nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2017 szept. 27-én a Bruder Klaus templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30

Az előadás címe: Almásy László,
                         a Szahara felfedező utazója,
                         Az angol beteg címü film höse

Előadó: Dr. Kubassek János, az érdi Földrajzi Múzeum igazgatója

Az előadásról:

Az előadó nyomon követte a 20. század egyik legérdekesebb földrajzi felfedező utazójának életpályáját, a bölcsőtől a koporsóig. Három évtizedes kutatásai eredményeképpen bemutat­ta Bernsteint, és Almásy afrikai utazásainak helyszíneit, Egyiptomot, a Nílus völgyét, az általa felfedezett sivatagi oázisokat, a Gilf Kebír és az Uweinat-hegység rejtelmes sziklabirodalmát. Ismertette Almásy szerepét Rommel Afrika Korps erőinél a Líbiai-sivatagban, valamint titkos küldetéseit a II. világháború idején. Felelevenítette a cserkész, a vadász, az autóversenyző, a pilóta, a kutató és az író, valamint a katona alakját és kalandos életének epzóidjait. Az előadó két afrikai expedíció során bejárta az Almásy által felfedezett sivatagi helyszíneket, Vádi Szúra szikla­barlangjait, ahol az Úszó emberek őskori sziklafestményei találhatók. Ismertette a népbírósági pert, menekülését és halála körülményeit. Kutatásait A Szahara bűvöletében című könyvében tette közzé.

---------------------------------------------------------------------

Júliusi nyilvános rendezvényünk,
egy
különleges zenei esemény

Dr. Angster Judit privátdocens bemutatta egyedi kísérleti orgonáját és
Wittmann-Pintér Anna koncertet adott e nagyszerű hangszeren.

Időpont: 2017. július 5., szerda

Helyszín: Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Abteilung Musikalische Akustik, Stuttgart, Nobelstr. 12

Műsor:

'Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben'
   F. Mendelssohn-Bartholdy: d-moll szonáta
   J. S. Bach: c-moll Passacaglia

Előadás
: Orgonakutatás a Fraunhofer-intézetben reneszánsztól napjainkig

A. Vivaldi-J. S. Bach: d-moll concerto
J. J. Froberger: Toccata per l´Elevazione
B. Bakfark: Fantasia in g
D. Antalffy-Zsiross: Játékos faunok
Zs. Gárdonyi: Mozart changes